Nalaganje aplikacije...

Nosilnost baražnih elementov

Višina podvodnega dela [cm]:

Hitrost vodnega toka (ocena hitrosti plavajočih vej in listov) [cm / s]:

Širina vodotoka [m]:

Št. baražnih segmentov preko vodotoka:

Širina preklopa med segmenti:

Kot postavitve (0 je vzdolž vodotoka, 90 je prečno na vodotok):

Nosilnost baraže v N:

Rezultati

Baraže
Skupaj potrebna dolžina baraž: {{results.l_vseh_baraz}} m
Število baražnih sklopov: {{results.st_segmentov}}
Dolžina posameznega sklopa baraž: {{results.l_baraznega_sklopa}} m
Maksimalna sila v vrvi baražnega sklopa: {{results.f_na_sidrisce_zgoraj}} N ali {{results.f_na_sidrisce_zgoraj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_na_sidrisce_zgoraj_t | number: 2}} ton
Hitrost vodnega toka pravokotno na baražo: {{results.v_vodnega_toka_precno_na_barazo}} m/s

Sidrišče zgoraj
Sila v vrvi baraže zgoraj: {{results.f_v_vrvi_baraze_zgoraj}} N ali {{results.f_v_vrvi_baraze_zgoraj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_v_vrvi_baraze_zgoraj_t | number: 2}} ton
Sila na sidrišče posameznaga sklopa: {{results.f_na_sidrisce_zgoraj}} N ali {{results.f_na_sidrisce_zgoraj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_na_sidrisce_zgoraj_t | number: 2}} ton
Sila na skupno sidrišče: {{results.f_na_skupno_sidrisce_zgoraj}} N ali {{results.f_na_skupno_sidrisce_zgoraj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_na_skupno_sidrisce_zgoraj_t | number: 2}} ton

Sidrišče spodaj
Sila v vrvi baraže spodaj: {{results.f_v_vrvi_baraze_spodaj}} N ali {{results.f_v_vrvi_baraze_spodaj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_v_vrvi_baraze_spodaj_t | number: 2}} ton
Sila na sidrišče posameznaga sklopa: {{results.f_na_sidrisce_spodaj}} N ali {{results.f_na_sidrisce_spodaj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_na_sidrisce_spodaj_t | number: 2}} ton
Sila na skupno sidrišče: {{results.f_na_skupno_sidrisce_spodaj}} N ali {{results.f_na_skupno_sidrisce_spodaj_kg | number: 0}} kg ali {{results.f_na_skupno_sidrisce_spodaj_t | number: 2}} ton

Postavitev je ustrezna.
Postavitev ni ustrezna.


Baraža se lahko pretrga. Sile, ki nanjo delujejo v reki so večje od njene nosilnosti.
Silo lahko zmanjšate tako da: a) zmanjšate kot postavitve, b) povečate število baražnih segmentov, c) izberete mesto, kjer je hitrost vodnega toka manjša.
* upošteva se varnostni faktor {{results.varnostni_faktor}}.

Hitrost vode proti baraži je večja od {{results.v_vodnega_toka_precno_na_barazo_max}} m / s. Olje se lahko preveč meša v vodotoku in tako spodteka pod baražnimi elementi.
Prečno hitrost zmanjšate tako, da zmanjšate kot postavitve baraže.

{{prettyresults}}