URSZRapp logoapp name   MORS
 
 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Aplikacija »RAZLITJE« je bila izdelana v sklopu razvojno raziskovalne naloge Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_96.pdf, ki jo je financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - URSZR. Razvita je bila z namenom pridobitve orodja za hiter odziv v primeru razlitja naftnih derivatov na vodotokih širših od 5 metrov. S pomočjo aplikacije je možno glede na pretok vodotoka in čas potovanja naftnega madeža optimalno določiti lokacijo postavitve baraž. Podatke o stanju pretoka voda aplikacija sprejema iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Aplikacija je namenjena predvsem vodjem intervencij, javnim gasilskim službam, postavljavcem baraž in drugim strokovnim inštitucijam, ki so vključene v odziv na nesreče zaradi razlitja naftnih derivatov.

Aplikacija je bila izdelana na Univerzi v Ljubljani - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Vse podstrani in vsebina spletnega mesta so last naročnika Ministrstva za obrambo, URSZR.

Aplikacija uporablja podatke iz različnih virov in v naprej pripravljene poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag, za katere URSZR ni pristojna, zato URSZR ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo podatkov, ki aplikacijo podpirajo, niti za njihovo napačno interpretacijo.

Aplikacija uporablja podatke iz različnih virov in poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag, za katere URSZR ni pristojna, zato URSZR ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo podatkov, ki aplikacijo podpirajo in njihovo interpretacijo.

S klikom na STRINJAM SE potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in v celoti sprejemate.

Vstop v aplikacijo
 
 
Strinjam se